Allmänna villkor Smartbox

Allmänna försäljningsvillkor

Gäller frän 2017.05.01

· Ingress

· Artikel 1: Placering av beställningar och slutande av avtal

· Artikel 2: Användarvillkor för presentboxar och e-Smartboxar

· Artikel 3: Priser och betalningsvillkor

· Artikel 4: Ångerrätt

·         Artikel 5: Hantering och arkivering av beställningar

·         Artikel 6: Leveranser

·         Artikel 7: Bristande efterlevnad

·         Artikel 8: Överlåtelse av äganderätt/riskövergång

·         Artikel 9: Giltighetstid för boxar eller e-Smartboxar

·         Artikel 10: Bytesvillkor

·         Artikel 11: Kundservice – Reklamationer

·         Artikel 12: Skydd av personuppgifter

·         Artikel 13: Ansvarsskyldighet

·         Artikel 14: Försäkring

·         Artikel 15: Immaterialrätt

·         Artikel 16: Avtalets fullständighet

·         Artikel 17: Tillämplig lag

·         Artikel 18: Behörig domstol (tvistlösning)

 

Ingress

Företaget Smartbox Group Sweden AB (fortsättningsvis "Smartbox") är ett svenskt bolag med organisationsnummer 556715-9958 och säte i Stockholm, Box 180, C/O Baker & McKenzie, 101 23 Stockholm, Sverige, som handlar i eget namn men på uppdrag av Smartbox Group Company Ltd, ett irländskt företag, vars huvudkontor ligger på adressen Joyce’s Court, Block A, Talbot Street, Dublin 1, D01 FV59, Irland, registrerat under nummer 450 421.

Smartbox Group Company Ltd förmedlar och sammanställer innehållet i de presentboxar och e-Smartboxar som presenterar Smartbox utvalda upplevelsearrangörer, vilka erbjuder de tjänster som ingår i presentboxarna och e-Smartboxarna.

Vi ber dig att noga läsa följande allmänna försäljningsvillkor i sin helhet. De definierar villkoren och bestämmelserna för Smartbox försäljning av boxarna i egenskap av förmedlare.

Ett godkännande av dessa villkor är ett krav för att du ska kunna utföra en eller flera av följande aktiviteter: (i) få åtkomst till och använda webbplatsen, oavsett ändamål, (ii) köpa, ta emot eller använda en presentbox eller e-box på webbplatsen, (iii) överlämna ett värdebevis till någon av Smartbox upplevelsearrangörer i syfte att nyttja en tjänst. Genom att genomföra någon av aktiviteterna som beskrivs ovan godkänner du utan förbehåll dessa villkor i sin helhet.

 

·         I- Definitioner

 

Termerna som definieras nedan ska ha följande betydelse i dessa allmänna försäljningsvillkor:

Presentbox(ar) eller upplevelsepresenter är ett presentboxkoncept som namngivits, utvecklats och säljs av Smartbox under märket Smartbox.

Presentboxen innehåller följande delar:

 • En illustrerad guide ("guideboken") som antingen ingår i den fysiska presentboxen eller finns tillgänglig på hemsidan och som beskriver de tjänster som Smartbox utvalda upplevelsearrangörer erbjuder och som erbjuds mottagarna av boxarna.
 • Ett värdebevis utan nominellt värde med vilken ägaren får tillgång till valfri tjänst bland de olika alternativ som ingår i guideboken i tillhörande tema på www.smartbox.se.

 

Innehållet i boxarna är uppdelat i olika teman såsom "Gastronomi", "Wellness", ”Action”, ”Mix” och ”Weekend”.

Smartbox förbehåller sig rätten att när som helst komplettera eller göra ändringar i urvalet av presentboxar eller att upphöra med försäljningen av vissa boxar.

E-Smartbox: avser det koncept av icke fysiska presentboxar som utvecklats och säljs av Smartbox.

E-Smartboxen innehåller följande:

 • En elektronisk guidebok ("e-katalogen"), som finns tillgänglig på hemsidan. E-katalogen beskriver de tjänster som Smartbox utvalda upplevelsearrangörer erbjuder och som erbjuds mottagarna av en e-box.
 • Ett e-värdebevis (som e-postmeddelande eller PDF) som fungerar som värdebevis utan nominellt värde och med vilken ägaren får tillgång till valfri tjänst bland de olika alternativ som ingår i E-katalogen.

 

Användare

avser den person som använder eller loggar in på webbplatsen, utan att nödvändigtvis vara en kund eller en mottagare.

Upplevelsearrangör

avser det serviceföretag som Smartbox valt ut och som erbjuder tjänsten till mottagaren.

Mottagare eller förmånstagare

avser den person som använder presentboxen eller e-Smartboxen.

Tjänst

Avser den tjänst som Smartbox upplevelsearrangör tillhandahåller mottagaren bland det urval av erbjudanden som ingår i guideboken (i fysisk eller elektronisk form), med förbehåll för att tjänsten är tillgänglig på det datum som mottagaren valt. En tjänst kan innehålla flera olika aktiviteter och/eller komplement (t.ex. middag, tillträde till ett spa, övernattning, frukost, behandling, massage,  förfriskningar etc.).

Kund

avser personen som köper en presentbox eller e-Smartbox, varvid det är underförstått att kunden inte nödvändigtvis behöver vara mottagaren av tjänsten beroende på om kunden själv använder presentboxen eller e-Smartboxen eller väljer att ge bort den.

Part(erna)

avser kunden och/eller Smartbox.

Personuppgifter

avser all information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en fysisk person på internet (förnamn, efternamn, e-postadress etc.)

Cookies

avser små filer som skickas till hårddisken i användarens dator i syfte att underlätta användarens navigering på webbplatsen och för att kunna föreslå passande innehåll när användaren återvänder till webbplatsen.

Webbplats eller hemsidan

avser den webbplats som finns på URL-adressen www.smartbox.se

 

·         II - Tillämpningsområde för dessa allmänna försäljningsvillkor

Presentboxar och e-Smartboxar från Smartbox finns att köpa på nätet på: www.smartbox.se.

Presentboxar och e-Smartboxar säljs under förutsättningen att användaren tagit del av dessa allmänna försäljningsvillkor i sin helhet innan köpet genom att klicka på hyperlänken och godkänt villkoren genom att bocka för tillämplig ruta. Utan ett sådant godkännande kan beställningen inte behandlas.

För att en beställning via webbplatsen ska gå igenom måste användaren alltså ge sitt uttryckliga godkännande av dessa allmänna försäljningsvillkor. För beställning krävs att köpet görs av myndig person eller att vårdnadshavare godkänner beställningen.

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller enbart beställningar av presentboxar och e-Smartboxar via webbplatsen eller via telefon till 08-234 222, måndag-fredag 9:00-17:00, lördag och helgdagar stängt.

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller transaktioner som genomförs på denna webbplats.

Artiklarna 9 och 10 i dessa allmänna försäljningsvillkor gällande giltighetstiden och bytesvillkoren för boxarna gäller också boxar som inköpts hos återförsäljare.

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller fr.o.m. den 3 december 2015 och gäller det sortiment vars produktkod innehåller ”16S”. För tidigare versioner där produktkoden innehåller ”15S” eller ”14S” gäller tillhörande allmänna försäljningsvillkor, vilka återfinns i tillhörande presentationsbok under ”Allmänna användarvillkor”, punkt 4, 10 och 11, eller nedan (punkt 9).

De allmänna försäljningsvillkoren gällande giltighetstid och bytesrätt för 15S-sortimentet är följande:

Presentboxen kan kostnadsfritt bytas på hemsidan efter att giltighetstiden för de tjänster som ingår i boxen har löpt ut*, mot en box av samma värde. *Går att avläsa på boxens baksida eller på hemsidan.

Efter detta datum är värdebeviset fortfarande möjligt att använda då det kostnadsfritt kan bytas. Detta kan göras under en obegränsad tid.

Obs! På grund av orsaker som rör elektronisk datalagring, förbehåller sig Smartbox rätten att radera databaserna med de värdebevis som är knutna till dessa boxar fem (5) år efter utlöpsdatum av tjänster som inkluderas i gällande box. Ifall uppgifterna av misstag skulle vara raderade är byte av värdebevis fortfarande möjligt under försättning att värdebeviset i sitt original tillsändes kundservice via post tillsammans med en förfrågan om byte. I det fall ska värdebeviset skickas till Smartbox Group Company Ltd – Kundservice, Joyce’s Court – Block A, Talbot Street, Dublin 1, D01FV59, Ireland.

Ett byte är alltid förbehållet de askar vars värdebevis inte har utnyttjats. Utbytesvillkoren beror på värdebevisets försäljningsdatum. Enligt konsumentköplagen i Sverige har en konsument 14 dagars ångerrätt på en köpt vara på distans (postorder, TV-shop eller internet). Detta innebär att om du har köpt en Smartbox på hemsidan har du rätt att ångra köpet och få hela betalningen tillbaka. Ångerfristen räknas från det datum kunden tar emot varan. Ifall kunden önskar att utnyttja sin ångerrätt ska denne meddela Smartbox skriftligen och genast returnera varan/varorna i sitt ursprungliga skick, på egen bekostnad och risk.

Byte via hemsidan:

Byte av presentkort är möjligt mot en presentbox eller e-Smartbox av samma värde, detta gäller endast det utbud av presentboxar och e-Smartboxar som finns presenterade på hemsidan. Vid byte av vissa versioner av presentboxar och e-Smartboxar via hemsidan kan expeditionskostnader tillkomma.

För presentboxar vars utlöpsdatum har passerat är byte möjligt under obegränsad tid till en presentbox eller e-Smartbox av samma värde. Detta är kostnadsfritt och gäller endast det utbud av presentboxar och e-Smartboxar som finns presenterade på hemsidan.  

Smartbox förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra dessa allmänna försäljningsvillkor, underförstått att sådana ändringar inte är tillämpliga på beställningar som redan tidigare godkänts och bekräftats av Smartbox.

Samtliga kunder förklarar sig ha rättshandlingsförmåga.

Beställningar av presentboxar eller e-Smartboxar kan göras direkt,

·         antingen via internet på hemsidan: www.smartbox.se. eller direkt hos en av Smartbox återförsäljare.

 

Processen vid placeringen av en beställning på hemsidan består av följande steg:

 

·         Val av en eller flera presentboxar eller e-Smartboxar på hemsidan.

·         Efter att du gjort dina val förs du vidare till en sammanställningssida som redovisar samtliga gjorda val. Här visas även det totala pris som du kommer att få betala (inklusive eventuella fraktkostnader) för de valda presentboxarna eller e-Smartboxarna. Här kan du verifiera dina val samt om nödvändigt göra ändringar innan beställningen registreras. Efter att du har godkänt dina val skickas du vidare för betalning. Du ser en sammanställning av din beställning och anger din adress samt väljer betalningsmetod.

·         Genom att klicka en gång på slutför köp-knappen inleds registreringen av beställningen och genom att lägga en beställning godkänns även de allmänna försäljningsvillkoren.

·         Vid betalning med kontokort används betalningsplattformen PayEx. Dina kontokortsuppgifter registreras samt processas av PayEx för att slutföra köpet.. Köpet ska dock inte anses slutfört förrän banken godkänt betalningen.

·         Efter slutligt godkännande av din beställning skickas ett bekräftelsemeddelande via e-post med all relevant information. Genom att skriva ut e-postmeddelandet med orderbekräftelsen och/eller genom att spara e-postmeddelandet existerar ett giltigt kvitto på beställningen.

·         Vid beställningar av e-Smartboxar kommer en kopia av det elektroniska kvittot automatiskt att skickas till dig.

 

2.1. Det rekommenderas att mottagaren uppmärksams på villkoren nedan, särskilt om kunden och förmånstagaren inte är samma person.

2.2. Presentboxar/e-Smartboxar aktiveras i samband med betalningen. En presentbox/e-Smartbox som inte aktiveras kommer inte att kunna användas. Om problem skulle uppstå vid aktiveringen av boxen måste köpebeviset (e-postmeddelande med kopia på orderbekräftelsen) för presentboxen/e-Smartboxen kunna uppvisas för att kunna aktivera boxen i efterhand. Det rekommenderas att alltid spara kvitto och vid problem ta kontakt med butiken där presentboxen köpts eller kundtjänst om det är en e-Smartbox.

2.3. Du kan när som helst verifiera ditt värdebevis giltighet genom att besöka Smartbox webbplats på www.smartbox.se, eller genom att ringa 08-234 222 (lokal taxa gäller).

2.4. För att kunna nyttja en tjänst från någon av Smartbox upplevelsearrangörer måste mottagaren kunna uppvisa värdebeviset i original från boxen alternativt ett utskrivet värdebevis på papper.

I fråga om e-Smartboxar måste mottagaren uppvisa ett värdebevis i original från boxen alternativt ett utskrivet värdebevis på papper för att kunna utnyttja en tjänst från någon av Smartbox upplevelsearrangörer.

2.5. Värdebeviset, i original från boxen alternativt ett utskrivet värdebevis på papper, i fråga om e-Smartboxar, ger mottagaren rätt att utnyttja de tjänster som Smartbox upplevelsearrangörer erbjuder oavsett om beställningen görs via hemsidan eller köps direkt från en av Smartbox återförsäljare. Tjänsterna varierar upplevelsearrangörer emellan och samtliga beskrivs i guideboken (som finns i pappersform och elektronisk form) samt på hemsidan. Värdebeviset gäller bara för en av tjänsterna som beskrivs i presentboxen eller e-Smartboxen.

2.6. Om inget annat anges på upplevelsearrangörens egen hemsida är värdebeviset giltigt i mån av upplevelsearrangörens tillgänglighet och verksamhetstider/öppettider.

Det rekommendera särskilt att mottagaren reserverar den önskade tjänsten i så god tid som möjligt.

För bästa möjliga Smartbox-upplevelse rekommenderas mottagaren att så snart som möjligt besöka Smartbox webbplats: www.smartbox.se för att se en uppdaterad lista över upplevelsearrangörer.

Det är viktigt att alltid spara kvittot på köpet ifall ett problem skulle uppstå under aktiveringsprocessen.

2.7. En tjänst kan endast tillhandahållas vid uppvisande av:

•              för vistelser: brevet eller utskrivet e-postmeddelandet med orderbekräftelsen,

•              för alla andra aktiviteter: värdebeviset i original från boxen alternativt ett utskrivet värdebevis på papper.

•              i båda fallen ovan måste även bevis för att tjänsten har aktiverats presenteras.

Vid en online-reservation tillhandahålls tjänsten efter att Smartbox upplevelsearrangör kontrollerat att värdebeviset är giltigt.

2.8 Observera att tillhandahållandet av tjänsten är föremål för den valda upplevelsearrangörens särskilda villkor, såsom avbokningsvillkor, villkor för reservationsändringar, eller mottagar(en/-nas) fysiska förutsättningar eller ålder.

Med undantag för om upplevelsearrangören har egna avbokningsregler, så kan reservationen avbokas eller ändras utan kostnad senast 48 timmar innan start/ankomst. Inom 48 timmar före start/ankomst kan inga ändringar eller avbokningar göras och ingen ersättning kommer att betalas ut (om inte upplevelsearrangören har meddelat det skriftligen). Observera att Smartbox roll är att agera förmedlare mellan mottagaren och upplevelsearrangören och att Smartbox aldrig under några omständigheter köper tjänsten från upplevelsearrangören.

2.9 Upplevelsearrangören är alltid ansvarig för att tjänsterna tillhandahålls på ett tillfredsställande sätt. Smartbox å sin sida är ansvarigt i den utsträckning tillämplig lag fastställer det. Om nödvändigt kommer Smartbox att göra sitt yttersta för att försöka lösa eventuella konflikter mellan en upplevelsearrangör och en mottagare. Under inga omständigheter kan dock distributören hållas ansvarig för omständigheterna kring en tjänsts utförande.

2.10: En presentbox eller e-Smartbox kan bytas under förutsättning att bytet uppfyller villkoren i artiklarna 9 och 10 i dessa allmänna försäljningsvillkor.

2.11: De upplevelsearrangörer som Smartbox valt ut har tidigare uppgivit för Smartbox att de innehar ansvarsförsäkring för verksamheten uppgående till en summa som är tillräcklig för att täcka tillhandahållandet av tjänsterna samt att de innehar alla tillstånd, licenser och legitimationer som krävs för att de ska kunna utföra sin verksamhet enligt lag och med uppfyllande av alla tillämpliga regler.

Vi rekommenderar dock att mottagaren kontrollerar sitt eget personliga försäkringsskydd för att säkerställa att skyddet täcker exempelvis vissa sportaktiviteter som kan betecknas som "högriskaktiviteter". Vi ber mottagaren observera att trots att säkerheten kring den tjänst som tillhandahålls är god befriar det inte mottagaren från skyldigheten att alltid iaktta försiktighet vid utövandet av sportaktiviteter, särskilt sådana som kan betecknas som "högriskaktiviteter". Mottagaren accepterar följaktligen alla risker.

2.12: I syfte att tillförsäkra en optimal kvalitetsnivå i fråga om de tjänster som erbjuds kan Smartbox välja att avsluta sitt samarbete med en eller flera upplevelsearrangörer under en presentbox eller en e-Smartbox giltighetstid. Smartbox informerar därför regelbundet mottagaren om ändringar i guideboken under rubriken "Rättelser" på sidan "MySmartbox" (www.smartbox.se/mvc/corrections.jsp) på webbplatsen. Smartbox kommer att göra sitt bästa för att erbjuda mottagaren en annan aktivitet som motsvarar den som mottagaren valt men som inte längre finns i guideboken.

2.13: De fotografier eller det redaktionella innehåll som presenteras i presentboxen eller e-Smartboxen är inte beroende av avtalet och kan därför bytas ut. All reproduktion av boxen, i sin helhet eller partiellt, är förbjuden.

2.14: Vid förlust, stöld, förstörelse eller för sent byte kan förmånstagaren eller andra personer inte göra anspråk på återbetalning, byte eller kompensation av någon art.

Artikel 3: Priser och betalningsvillkor

 

·         Artikel 3.1: Pris

Priset för de presentboxar eller e-Smartboxar som anges på webbplatsen är de priser som gäller på dagen för beställningen.

Smartbox kan, i sin som roll som förmedlare av den aktuella upplevelsen och enbart som en tilläggstjänst för förmånstagaren, välja att bistå en förmånstagare som ringer till Smartbox kundtjänst med att boka förmånstagarens upplevelse hos en upplevelsearrangör som kunden har valt. I sådant fall tillkommer en avgift på 89 kr för sådan Smartbox tilläggstjänst. Till undvikande av tvivel agerar då Smartbox på förmånstagarens uppdrag, för dennes räkning och bokar upplevelsen i förmånstagarens namn. Bokningen gäller i sådana situationer, liksom annars, enbart mellan förmånstagaren och upplevelsearrangören. Smartbox har ingen skyldighet att erbjuda denna tilläggstjänst.

Moms ingår inte i det redovisade priset för presentboxarna eller e-Smartboxarna.

De fraktavgifter som anges i artikel 6.4 och som tillämpas för frakt av presentboxar ingår inte i det anvisade priset för presentboxar om inte Smartbox uttryckligen angivit detta. Dessa avgifter faktureras som en tilläggsavgift och anges innan din slutliga bekräftelse av ordern. Moms för porto kan komma att utgå beroende på leverantörn.

 

·         Artikel 3.2: Betalningsvillkor

Betalningen av en beställning kan genomföras med vilken som helst av följande betalningsmetoder: kontokort, Paypal, presentkort, direktbetalning, SAS Eurobonus eller faktura för en Smartbox upplevelsebox, eller ett Smartbox värdebevis enligt följande villkor:

·         Med kontokort (Visa, Eurocard/Mastercard, American Express) genom att i de avsedda rutorna ange kortnummer, giltighetsdatum samt det kontrollnummer som finns på kortets baksida. Det totala beloppet för beställningen kommer att debiteras från kontokortet samma dag som beställningen görs. Smartbox förbehåller sig rätten att avbryta behandlingen av en order om din bank inte godkänner betalningen. Webbplatsen tillåter dig att överföra dina bankuppgifter säkert och konfidentiellt i samband med din beställning (webbplatsen använder SSL-kryptering)

·         Med Paypal: Den här betalningsmetoden erbjuds bara om du väljer betalning med kontokort som betalningsalternativ. Om du har ett Paypal-konto ansluter du helt enkelt till ditt konto, alternativt kan du skapa ett nytt Paypal-konto genom att följa de instruktioner som ges på sidan.

·         Med ett presentkort för en ”Smartbox upplevelsepresent”. För att välja det här alternativet anger du koden för presentkortet för din ”Smartbox upplevelsepresent” i den avsedda rutan online. Om värdet på din order däremot skulle understiga värdet på ditt ursprungliga värdebevis kommer saldot som du har tillgodo att sparas för att kunna utnyttjas vid ett senare köp på webbplatsen.

·         Med faktura, via Klarna. När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor.
Kredittiden är 14 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas i samband med leveransen. Du kan ladda ner dina fakturor från www.Klarna.se och har möjlighet till delbetalning. Följande ytterligare villkor gäller för betalning via Klarna faktura:

 

 • En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

 

 • Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post.

 

 • När du har fått hem din faktura kan du, i stället för att betala hela fakturan på en gång, erbjudas att betala in ett lägre belopp och på så sätt ansöka om att göra om din faktura till en flexibel delbetalning. Detta innebär att du betalar i din egen takt med minst 50 kr per månad. Den effektiva räntan vid ett köp om 10 000 kr, 29 kr i månatlig administrativ avgift, 19,90% i rörlig ränta och betalning över 12 månader är 29,22%. Varje delbetalning blir då 955 kr per månad och din totalkostnad blir 11 458 kr. För omvandling av din faktura till en flexibel delbetalning gäller Klarnas allmänna villkor. Här hittar du även information om Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

 

 • Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter främst i syfte att utföra identifikation, kundanalys, kreditkontroll, marknadsföring och affärsutveckling. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Se Klarnas dataskyddspolicy för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling.

 

 • Genom att använda Klarna Faktura godkänner användningen av dina personuppgifter i enlighet med Klarnas dataskyddspolicy, inklusive överföring till särskilt utvalda partners eller till stat utanför EU/EES-området.

 

·         Med EuroBonus-poäng: Betalning med EuroBonus-poäng sker genom betalningssystemet RewardsPay. RewardsPay är en betalningsmetod precis som PayPal, kreditkortsbetalning osv som finns som alternativ på vår webbsida. När du har lagt dina produkter i varukorgen och fyllt i dina personliga uppgifter kan du välja vilken betalningsmetod du vill använda. Om du vill betala helt eller delvis med dina EuroBonus-poäng väljer du Betalning med SAS EuroBonus-poäng (RewardsPay) under betalningssätt. När du därefter klickar på Fortsätt skickas du till en sida för RewardsPay där du ska logga in med dina uppgifter för EuroBonus. Därefter kan du se hur många poäng ditt köp kommer att kosta. Har du inte tillräckligt med poäng kan resterande belopp betalas med kreditkort. Bestämmer du dig för att inte använda dina poäng är det bara att avbryta och istället välja en annan betalningsmetod. Vanliga frågor:

 

 • Hur mycket är 1 poäng värd i kronor?

Det är svårt att säga exakt då det exakta antalet poäng beror på dagskursen. Men man kan säga att 100 kronor motsvarar ungefär 2700-2900 poäng. Detta kan dock variera och antalet poäng kan vara både högre och lägre beroende av dagskursen.

 

 • Hur många poäng behöver användas?

Minst 1000 poäng behöver användas för att köpet ska kunna genomföras.

 

 • Kan man betala med en blandning av poäng och pengar?

Ja, det går bra. Om du inte har tillräckligt med poäng kan du betala resterande belopp med kreditkort på samma ställe som du betalar med dina poäng. Du kan inte själv välja hur många poäng du vill använda. Har du tillräckligt med poäng för att betala för hela köpet kommer samtliga poäng automatiskt att användas.

 

 • Får jag ett kvitto?

Ja. Du får såväl en orderbekräftelse från Smartbox som ett kvitto från RewardsPay när betalningen är genomförd.

 

 • Kan jag returnera min vara?

Ja. Du kontaktar bara Smartbox kundservice. Dina poäng återförs automatiskt till ditt EuroBonus-konto. Om din transaktion innehåller poäng som har förfallit kommer de förfallna poängen inte att återföras till ditt EuroBonus konto.

 

 

·         Direktbetalning via Nordea, Handelsbanken samt SE

·         Artikel 3.3: Säkra betalningar

 

I syfte att skydda användaren och Smartbox från alla typer av olagliga handlingar och bedrägerier kontrolleras alla beställningar av presentboxar och e-Smartboxar regelbundet. För att kunna genomföra dessa kontroller kan vi tvingas avbryta behandlingen av en beställning och kontakta användaren eller mottagaren för att erhålla de verifikationer som krävs för att häva blockeringen av ordern, närmare bestämt bevis på giltig bostadsadress, identitet eller debitering. Verifikationerna måste överensstämma med den leveransadress och faktureringsadress som angavs vid beställningen samt, vid behov, personuppgifterna för innehavaren av det kontokort som användes vid betalningen.

Om den leveransadress som anges vid beställningen skiljer sig från den faktureringsadress som anges kan det hända att vår kundservice kommer att kontakta de två adressaterna, dvs personen som namnges i faktureringsadressen och den som namnges i leveransadressen.

De data som erhålls vid denna kontroll kan leda till en automatiserad behandling av uppgifterna i syfte att höja säkerhetsnivån vid penningtransaktioner och att bekämpa kreditkortsbedrägerier.

Verifikationerna kan komma att begäras via e-post, vanlig post eller via telefon. Underlåtenhet att skicka de begärda uppgifterna kan leda till att beställningen annulleras.

 

Enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler i Sverige har en konsument 14 dagars ångerrätt på en vara köpt på distans (postorder, TV-shop eller på internet). Det innebär att om du har köpt en Smartbox eller en e-Smartbox på vår hemsida har du rätt att ångra köpet och få hela betalningen tillbaka. Ångerfristen på 14 dagar räknas från när du tog emot varan. Ifall du behöver utnyttja denna rättighet, måste du meddela Smartbox skriftligen och genast returnera varan/varorna i samma skick som du fick dem, på egen bekostnad och risk. När varan/varorna mottagits betalar Smartbox tillbaka pengarna. Smartbox förbehåller sig rätten att vägra, eller att bara delvis återbetala varorna, ifall förpackningen har skadats. Dessa bestämmelser gäller inte för företagskunder.

Vill du göra en retur? Fyll i returblanketten, som finns här och skicka in den med din retur. Glöm inte att märka kuvertet med "retur" så att vi snabbt kan hjälpa dig. Alla returer skal skickas till vårt kontor på Karlavägen 7, 11424 Stockholm. Retur sker på eget ansvar.

Vi ber dig emellertid observera att den ångerrätt som beskrivs ovan enbart gäller de boxar/e-Smartboxar som köpts på den här webbplatsen. Den gäller alltså inte köp i fysiska butiker.

Med undantag för uppenbara fel vilka kund har bevisbördan för lagras uppgifter i Smartbox databassystem i samband med beställningen. Dessa uppgifter har bevisvärde gällande gjorda beställningar.

De uppgifter som regelbundet lagras elektroniskt utgör godtagbara bevis och kan göras gällande med samma villkor och samma bevisvärde som alla andra skriftliga dokument som mottas och lagras.

·         Artikel 6.1: Tillgänglighet av presentboxar och e-Smartboxar

Presentboxarna och e-Smartboxarna framställs i begränsad upplaga, dels med anledning av Smartbox upplevelsearrangörers begränsade serviceförmåga, dels på grund av presentboxarnas och e-Smartboxarnas begränsade giltighetsperiod.

Om en box tillfälligt eller permanent är slut i lagret kommer kunden att underrättas om att ordern inte kan verkställas.

 

·         Artikel 6.2: Leveransområde

Smartbox levererar presentboxar inom Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Presentboxar levereras till den adress som angavs vid beställningen. Smartbox ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för kunds frånvaro vid leverans eller om kund uppgett en felaktig adress i beställningen. Det är kundens skyldighet att kontakta Smartbox i enlighet med villkoren i artikel 11.

 

·         Artikel 6.3: Transportmetoder och leveranstider för presentboxar.

Leveransen skickas via PostNord eller UPS beroende på hur många boxar som har beställts.

Smartbox är inte bundet av dessa leveranstider, men upplysningsvis har den genomsnittliga leveranstiden, enligt de av Smartbox anlitade transportfirmorna, angetts till 2-4 dagar, fr.o.m. mottagandet av expedieringsbekräftelsen. Beställningen sänds samma dag om beställningen är Smartbox tillhanda före klockan 12 under vardagar.

 

·         Artikel 6.4: Fraktavgift

Fraktavgifterna inkluderas i priset och faktureras tillsammans med presentboxen.

Fraktkostnaden för 1-2 presentboxar uppgår till 40 kr (inklusive moms) och kostnaden för 3 eller fler presentboxar uppgår till 60 kr (inklusive moms).

Observera att e-Smartboxarna levereras via e-post och därför inte är föremål för någon extra fraktavgift.

 

·         Artikel 7.1: Vid skadad vara eller utebliven leverans ska du vända dig direkt till Smartbox.

Kunden bör alltid noga kontrollera varje presentbox vid leveransen och, om en fullständig eller delvis skada skulle upptäckas, reklamera skadan till Smartbox.

Kunden bör dessutom reklamera skadan till Smartbox genom att rapportera och beskriva skadan i ett meddelande skickat via rekommenderad post inom skälig tid räknat från mottagandet av den presentbox som kunden önskar reklamera.

Om kunden inte reklamerar skadan anses varan ha levererats i gott skick och kan inte senare reklameras till Smartbox.

 

Överlåtelse av äganderätt och riskövergång sker i samband med leveransen av en eller flera presentboxar eller e-Smartboxar till kunden.

·         Artikel 9.1: Kollektioner före oktober 2014

Dessa presentboxar är giltiga till och med det datum som finns angivet på presentboxen.

För mer information om bytesvillkoren, se artikel 10.1. nedan.

·         Artikel 9.2: Kollektioner med obegränsad giltighetstid

 

Gäller de presentboxar där följande meddelanden finns angivna:

 

Presentboxarna har en obegränsad giltighetstid.

Ett värdebevis kan utnyttjas hos Smartbox upplevelsearrangörer åtminstone fram till det datum som anges på baksidan av presentboxen.

Efter detta datum kommer värdebeviset fortfarande vara giltigt för de tjänster som inbegrips i presentboxen, förutsatt att tjänsterna fortfarande erbjuds till samma pris. Värdebeviset kan i annat fall bytas avgiftsfritt och utan tidsbegränsning enligt de villkor som anges i artikel 10.2 nedan.

För mer information om bytesvillkoren, se artikel 10.2. nedan.

Obs: Bestämmelserna gällande elektronisk lagring av uppgifter ger Smartbox rätten att, fem år efter utlöpsdatum, radera alla koder för värdebevis och värdebevis kopplade till en presentbox från sina databaser.

Ett värdebevis kan fortfarande bytas även i de fall uppgifterna av misstag raderats under förutsättning att det ursprungliga värdebeviset skickas till kundservice med post tillsammans med en begäran om byte.

 

·         Artikel 9.3: Nya kollektionen 2015

Gäller de presentboxar där följande meddelanden finns angivna samt alla e-Smartboxar:

Presentboxar eller e-Smartboxar som sålts efter september 2015 är giltiga i två år från inköpsdatumet.

Under denna period kan presentboxar eller e-Smartboxar bytas utan extra kostnad och ett obegränsat antal gånger mot valfri e-Smartbox till samma värde på Smartbox webbplats www.smartbox.se.

För mer information om bytesvillkoren, se artikel 10.3. nedan.

Bytesrätten gäller värdebevis för presentboxar eller e-Smartboxar som ännu inte har använts.

En presentbox eller e-Smartbox kan aldrig lösas in mot kontanter.

Vid ett byte utgår Smartbox från presentboxens eller e-Smartboxens värde vid köpet, dvs. från det pris som köparen faktiskt betalade för presentboxen eller e-Smartboxen, inberäknat eventuella prisreduceringar.

En avgift tas ut vid vissa byten enligt matrisen nedan.

 

Artikel 10.1: Kollektioner före oktober 2014

Användarvillkoren och bytesvillkoren nedan fortsätter att gälla:

Du kan byta din presentbox utan extra kostnad under presentboxens hela giltighetstid. Du kan även byta din presentbox inom sex månader från utlöpsdatumet. Du mottager då en e-Smartbox vilken inkluderar ett elektroniskt värdebevis till ett värde som motsvarar boxens värde vid köpet på Smartbox webbplats. Notera att ett sådant värdebevis inte innefattar någon guidebok eller någon presentbox.

 

Fortfarande giltiga presentboxar

Presentboxar vars utlöpsdatum* har passerat för mindre än sex månader sedan

 

Byte via nätet

Det är möjligt att byta till en e-Smartbox som motsvarar inköpsvärdet för boxen.

Det är möjligt att fram till 6 månader efter utlöpsdatumet byta till en e-Smartbox som motsvarar inköpsvärdet för presentboxen. 

 
 

Byte hos någon av Smartbox återförsäljare

En lista med våra disponibla återförsäljare finns på www.smartbox.se/mvc/shops

Bytet gäller endast fysiska presentboxar i obruten förpackning och ger rätt till ett byte mot en annan fysisk presentbox i Smartbox-sortimentet. Butikens egna bytesregler gäller.

Byten efter utlöpstiden kan endast göras online på www.smartbox.se.
 

 

Om den valda boxen har ett högre värde än den utbytta betalas mellanskillnaden direkt i butiken. Om den valda boxen har ett lägre värde än den utbytta kan flera boxar väljas för att uppnå värdet på den ursprungliga boxen.  Värdebevis kan inte utställas.

 

Byten via kundservice

Det är möjligt att byta till en fysisk Smartbox som motsvarar inköpsvärdet för boxen. Vid ett sådant byte tillkommer en administrativ avgift på 89 kr

Det är möjligt att fram till 6 månader efter utlöpsdatumet byta till en fysisk Smartbox som motsvarar inköpsvärdet för boxen. Vid ett sådant byte tillkommer en administrativ avgift på 89 kr

 

*Kontrollera utlöpsdatum genom att kontakta kundservice. När 6 månader har förflutit från utlöpsdatum för en presentbox eller en e-Smartbox har bytesrätten förverkats.

**Det här värdebeviset kan varken förlängas eller inlösas.

 

·         Artikel 10.2: 2014 års kollektion

Gäller de presentboxar där följande meddelanden finns angivna:

 

Presentboxarna kan bytas kostnadsfritt mot en e-Smartbox vilken inkluderar ett elektroniskt värdebevis till ett värde som motsvarar boxens värde vid köpet på Smartbox webbplats. Notera att ett sådant värdebevis inte innefattar någon guidebok eller någon presentbox.

Det eletroniska värdebeviset skickas via e-post och kan i sin tur kan bytas utan kostnad och till samma villkor.

Om värdebeviset byts till en e-Smartbox av ett högre värde måste mellanskillnaden betalas av kund i samband med bytet.

 

 

2014 års kollektion*

 

Byte via nätet

Du kan kostnadsfritt byta din presentbox mot en e-Smartbox vars värde motsvarar inköpspriset för den presentbox som ska bytas. Värdebeviset kan enbart användas på webbplatsen www.smartbox.se och kan bytas mot valfri box ur Smartbox hela sortiment.

 

 

Byte hos någon av Smartbox återförsäljare

En lista med våra tillgängliga återförsäljare finns på www.smartbox.se/mvc/shops

Du kan byta din presentbox mot en annan presentbox till ett värde som motsvarar inköpspriset för den box som ska bytas. Bytet gäller enbart Smartbox fullständiga sortiment av fysiska presentboxar som saluförs hos Smartbox återförsäljare. Presentboxen kan endast bytas hos den återförsäljare där den köptes vid uppvisande av giltigt kvitto. Boxen skall vara i obruten förpackning.

 

Om den valda presentboxen har ett lägre värde än den utbytta kan flera boxar väljas för att uppnå värdet på den ursprungliga boxen. Värdebevis kan inte utställas.

 

Byten via kundservice

Bytet gäller endast fysiska presentboxar i obruten förpackning och ger rätt till ett byte mot en annan fysisk presentbox i Smartbox-sortimentet. Kostnaden är 89 kr per presentbox.

 

*Sålda från hösten 2014 fram till augusti 2015.

 

·         Artikel 10.3: Nya kollektionen 2015

 

För de nya upplagorna av presentboxar och e-Smartboxar där följande meddelande finns angivet:

En presentbox eller e-Smartbox kan bytas ut utan kostnad ett obegränsat antal gånger under dess giltighetstid, dvs. två år räknat från inköpsdatumet.

OBS: Om du inte får möjlighet att använda eller byta din presentbox eller e-Smartbox under den 2-årsperiod som följer efter inköpet, är det fortfarande möjligt att göra bytet under den 6-månadersperiod som följer efter att giltighetsperioden löpt ut, mot betalning av en avgift 89 kr. Du mottager då en e-Smartbox.

 

Fortfarande giltiga presentboxar och e-Smartboxar*

Presentboxar eller e-Smartboxar vars förfallodatum* har passerat för mindre än 6 månader sedan

 

Byte via nätet

 

 

Det är möjligt att kostnadsfritt byta till en e-Smartbox som motsvarar inköpsvärdet för boxen.

 

 

Det är möjligt att fram till sex månader efter förfallodatum, via hemsidan www.smartbox.se, byta till en e-Smartbox som motsvarar inköpsvärdet för boxen.

 

Bytet är föremål för en avgift på 89 kr.

 

 

Byte hos någon av Smartbox återförsäljare

En lista med våra disponibla återförsäljare finns på www.smartbox.se/mvc/shops

Bytet kan bara avse en fysisk presentbox i obruten förpackning och ger rätt till ett byte mot en annan fysisk presentbox ur Smartbox sortiment. Presentboxen kan endast bytas hos den återförsäljare där den köptes vid uppvisande av giltigt kvitto.

Du kan byta din box utan kostnad.

.Boxar vars giltighetsdatum har löpt ut för mindre än 6 månader sedan kan bytas via hemsidan www.smartbox.se.

 

Om den valda boxen har ett högre värde än den utbytta betalas mellanskillnaden direkt i butiken. Om den valda boxen har ett lägre värde än den utbytta kan flera boxar väljas för att nå värdet på den ursprungliga boxen. Värdebevis kan inte utställas.

 

Kundeservice

Byten via kundservice kan endast göras till en fysisk presentbox. Detta kostar 89 kr för den första boxen och 40 SEK efterföljande (per box).

 

 

 

För alla andra förfrågningar om upplysningar eller/och förtydliganden som gäller köpet, återbetalningar, byten eller hur en presentbox eller e-Smartbox fungerar ska du vända dig till Smartbox:

·         antingen på telefon till 08-234 222, (lokal taxa) måndag till fredag från 9:00-17:00. Lördagar och helgdagar stängt.

·         eller på vår webbplats https://www.smartbox.se under rubriken "Kontakta oss".

Smartbox förbehåller sig rätten att inte godkänna en reklamation från en köpare och/eller mottagare om köpet av en presentbox eller e-Smartbox gjorts utanför Smartbox vanliga försäljningsnät, särskilt om varan köpts av en privatperson.

 

Smartbox är mån om att respektera användarens privatliv och att skydda alla uppgifter som överförs till företaget. Smartbox behandlar alla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Smartbox ber dig notera att företaget kan behöva samla in sådana personuppgifter som är nödvändiga, t.ex. för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-post, vid beställning av en presentbox eller e-Smartbox, vid en begäran om verifiering av en presentbox eller en e-Smartbox giltighet, eller vid utnyttjandet av en tjänst i en presentbox eller e-Smartbox.

Med undantag för den e-postadress som samlas in i samband med din verifikationsbegäran om din presentbox eller e-Smartbox giltighet, används alla uppgifter som Smartbox samlar in i databehandlingssyfte för att registrera och behandla beställningar, sköta ditt kundkonto eller för att genomföra marknadsundersökningar, statistiska undersökningar eller andra kommersiella undersökningar.

Personuppgifterna kommer inte bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet enligt ovan.

Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få information om vilka uppgifter om dig som behandlas, varifrån uppgifterna är hämtade, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. Begäran ska göras skriftligen, vara undertecknad av dig och skickas till kundservice@smartbox.com.

Alla användare av webbplatsen kan, genom att anmäla sig till nyhetsbrevet, och därigenom samtycka till att din e-post används för direkt marknadsföring, få tillgång till information via e-post som innehåller upplysningar om webbplatsen, hur den bäst används och tillgängliga erbjudanden från Smartbox. Användaren har också rätt att närsomhelst begära att dennes personuppgifter inte används för ändamål som rör direkt marknadsföring och en sådan begäran skickas till kundservice@smartbox.com.

Användaren har alltid rätt att begära rättelse, blockering eller radering av sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med reglerna i PUL. En sådan begäran skickas till kundservice@smartbox.com.

Om användaren begärt att Smartbox inte ska få använda dennes personuppgifter längre, kommer Smartbox inte att använda dennes personuppgifter för andra syften än att administrera kundrelationen.

Smartbox överför endast personuppgifter till ett land utanför EU om landet har en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna (t.ex. om företagen tillämpar EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller företag som antagit godkända Binding Corporate Rules) eller om användaren samtyckt till överföringen eller om det är nödvändigt för att ett avtal mellan användaren och Smartbox ska kunna fullgöras. Personuppgifterna kan också komma att behandlas av bolag inom samma koncern som Smartbox samt andra upplevelsearrangörer för ovan angivna ändamål.

Klicka här för att se vår integritetsskyddspolicy

Cookies: På www.smartbox.se används cookies. Cookies gör det möjligt att registrera och spara t.ex. information om: vilken typ och version av webbläsare som används, datum och tid för besöket samt information rörande tidigare fullbordade och ofullbordade köp.

Ändamålet med användningen av cookies blir du informerad om på vår webbplats.

Användaren accepterar användningen av cookies genom att på vår webbplats klicka dig vidare från den informationsruta som visas när du besöker hemsidan första gången.

Om användaren vill avaktivera användningen av cookies kan du ändra din webbläsares inställningar till att inte ta emot cookies.

Klicka här för att se vår cookie policy.

Smartbox är inte ansvariga för skador i dess vidaste mening, om inte denna skada beror på grovt vållande eller uppsåt från Smartbox sida. Smartbox agerar som förmedlare genom att erbjuda presentboxar eller e-Smartboxar som ger kunderna möjlighet att utnyttja en tjänst som erbjuds och utförs av en av Smartbox utvalda upplevelsearrangörer. De olika arrangörerna ansvarar för sina respektive upplevelser

Smartbox ansvar inskränker sig alltså till förmedlarens roll i fråga om alla tjänster som erbjuds på Smartbox webbplats, vilket innebär att Smartbox inte kan hållas ansvariga för direkta eller indirekta skador, i dess vidaste mening, som uppkommit i samband med genomförandet av tjänsten. Genom att göra en bokning med den som har att tillhandahålla tjänsten godkänner köparen och/eller användaren av värdebeviset dessa villkor.

Smartbox kan under inga omständigheter hållas ansvarigt vare sig vid någon form av kontraktsbrott från kundens sida, eller i den osannolika händelse en tredje part skulle försumma att uppfylla avtalet vid tillhandahållandet av de tjänster som beskrivs i avtalet, eller som en följd av force majeure.

Smartbox kan i övrigt endast hållas ansvarigt inom de gränser och på de villkor som fastställs i lag.

Smartbox har tecknat en ansvarsförsäkring för sin verksamhet som täcker alla ekonomiska skador som den försäkrade kan lida till följd av kroppsskada, materiell eller immateriell skada som mottagaren vållats till följd av ett misstag eller en förseelse, ett sakfel eller rättsligt fel, en försummelse eller vårdslöst förfarande som Smartbox gjort sig skyldig till i samband med utgivningen av boxarna innehållande olika resepaket.

Samtliga beståndsdelar som tillsammans utgör presentboxarna eller e-Smartboxarna i form av text, fotografier, bilder, ikoner och logotyper är i sin helhet Smartbox exklusiva egendom. Det är strängt förbjudet att, oavsett form eller tillvägagångssätt, kopiera, framställa, ändra, överföra, publicera, bearbeta, eller på något som helst sätt utnyttja de beståndsdelar som nämns i ovanstående stycke, delvis eller i sin helhet, utan Smartbox skriftliga tillstånd.

Det faktum att Smartbox inte vid ett visst tillfälle gör gällande någon av paragraferna i dessa allmänna försäljningsvillkor ska inte tolkas som att Smartbox avstår från sin rätt att göra gällande vilken som helst av dessa villkor vid ett senare tillfälle.

I det fall en av paragraferna skulle anses vara ogiltig ska övriga paragrafer i dessa allmänna försäljningsvillkor fortsätta att gälla.

Svensk lag ska reglera dessa allmänna försäljningsvillkor och det avtal som slöts vid beställningen av en presentbox eller e-Smartbox vid alla former av rättstvister, med avseende på giltighet, tolkning, verkställande och uppsägning.

Den behöriga domstolen vid en eventuell tvist ska vara domstolen på svarandens hemort eller, på sökandens begäran, orten dit varan levererades. Konsument har dock rätt att väcka talan mot Smartbox vid domstolen på den ort där konsumenten har sitt hemvist.

Konsument har även möjlighet att vända sig till Europeiska Unionens plattform för alternativ tvistlösning. Observera att för att tvisten ska kunna lösas på sådant sätt måste Smartbox och konsumenten i sådant fall vara överens om att använda den alternativa tvistlösningen.

DET STÖRSTA UTBUDET Fler än 2.500 upplevelser1
ENKEL ATT ANVÄNDA Med Smartbox exklusiva tjänster
KVALITETSUPPLEVELSER Noggrant utvalda och utvärderade

SE NYHETER

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med det senaste om Smartbox.

Din e-postadress blir insamlad av Smartbox Group Sverige med det enda syftet att skicka Smartbox nyhetsbrev och kampanjer. Du kan avprenumerera från dessa utskick när som helst genom att klicka på avprenumerera/ unsubscribe-länken, som finns längst ner i alla mejl.

Stäng

Ange din e-postadress för att få information när #BONGO# finns i lager.